Baix Vinalopò - Elx

El aumento de ocupación en lo que conocemos como “economía sumergida” es uno de los rasgos que caracterizan el empobrecimiento progresivo de las condiciones laborales desde el comienzo de la crisis. Una precarización que no presenta visos de cambio en un modelo social que protege al empresario en claro detrimento del trabajador.

La legalitat està al servei del patró, per a que continue acumulant benefici mentre nosaltres anem deixant una part important de la nostra vida al lloc de treball, però els límits de la legalitat ja no els valen perquè necessiten guanyar més diners per a sobreviure en aquest capitalisme en descomposició. Ens fan a anar a treballar malalts (presentisme), ens fan treballar sense contracte (economia submergida), ens fan treballar més hores de les que ens paguen i, quan intentem organitzar-nos al sindicat per a lluitar contra tota aquesta desfeta, l'empresari acomiada a qui es presenta o l'obliga a renunciar.