La legalitat està al servei del patró, per a que continue acumulant benefici mentre nosaltres anem deixant una part important de la nostra vida al lloc de treball, però els límits de la legalitat ja no els valen perquè necessiten guanyar més diners per a sobreviure en aquest capitalisme en descomposició. Ens fan a anar a treballar malalts (presentisme), ens fan treballar sense contracte (economia submergida), ens fan treballar més hores de les que ens paguen i, quan intentem organitzar-nos al sindicat per a lluitar contra tota aquesta desfeta, l'empresari acomiada a qui es presenta o l'obliga a renunciar.

Cap d'aquestes agressions del patró ha de quedar sense resposta!! Hem d'exigir als sindicats que lluiten per la readmissió de les companyes i els companys que s'han presentat i ajudar a que es puga conformar de nou la llista. Perquè sense organització dels treballadors i les treballadores de forma col·lectiva a l'empresa no podem aconseguir cap victòria. Individualment estem perduts, però des del col·lectiu ho podem canviar tot. El sindicat ha de ser la ferramenta de les treballadores i els treballadors per a poder plantar cara a la patronal i aconseguir, mitjançant la lluita i la negociació col·lectiva, la millora efectiva de les nostres condicions de treball i de vida, sempre respectant la voluntat dels i de les treballadores expressada en assemblees de caràcter decisori.

Ho hem de fer junts, com a classe, comptant amb la solidaritat dels companys i les companyes d'altres empreses i sectors: unint les lluites per a organitzar victòries.

Eixa és la tasca que tenim davant nostre.

Fem-ho!